מכרז תא/ 95/2018 תל אביב יפו, מתחם מכבי

שם המכרז:
מכרז תא/ 95/2018 תל אביב יפו, מתחם מכבי

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים