ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/ 95/2018 תל אביב יפו, מתחם מכבי

מכרז תא/ 95/2018 תל אביב יפו, מתחם מכבי

שם המכרז:
מכרז תא/ 95/2018 תל אביב יפו, מתחם מכבי

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לדיור להשכרה

מכרזים נוספים