ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/ 77/2018 קרית אונו, נאות אריאל שרון

מכרז תא/ 77/2018 קרית אונו, נאות אריאל שרון

שם המכרז:
מכרז תא/ 77/2018 קרית אונו, נאות אריאל שרון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים