מכרז תא/ 77/2018 קרית אונו, נאות אריאל שרון

שם המכרז:
מכרז תא/ 77/2018 קרית אונו, נאות אריאל שרון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים