מכרז תא/491/2018 אור יהודה, שכונת פארק איילון

שם המכרז:
מכרז תא/491/2018 אור יהודה, שכונת פארק איילון

פרטי המכרז:
סך 7 מגרשים לתעשיה

תכנים נוספים