קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/491/2018 אור יהודה, שכונת פארק איילון

מכרז תא/491/2018 אור יהודה, שכונת פארק איילון

שם המכרז:
מכרז תא/491/2018 אור יהודה, שכונת פארק איילון

פרטי המכרז:
סך 7 מגרשים לתעשיה

מכרזים נוספים