קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/486/2018 תל אביב יפו

מכרז תא/486/2018 תל אביב יפו

שם המכרז:
מכרז תא/486/2018 תל אביב יפו

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

מכרזים נוספים