קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/453/2018 קרית אונו

מכרז תא/453/2018 קרית אונו

שם המכרז:
מכרז תא/453/2018 קרית אונו

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

מכרזים נוספים