מכרז תא/453/2018 קרית אונו

שם המכרז:
מכרז תא/453/2018 קרית אונו

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

תכנים נוספים