מכרז תא/415/2018 בני ברק

שם המכרז:
מכרז תא/415/2018 בני ברק

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים