מכרז תא/398/2018 רמת גן, רחוב הירדן

שם המכרז:
מכרז תא/398/2018 רמת גן, רחוב הירדן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים