מכרז תא/374/2018 תל אביב יפו

שם המכרז:
מכרז תא/374/2018 תל אביב יפו

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים