קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/374/2018 תל אביב יפו

מכרז תא/374/2018 תל אביב יפו

שם המכרז:
מכרז תא/374/2018 תל אביב יפו

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים