מכרז תא/285/2018 תל אביב יפו, חסן ערפה

שם המכרז:
מכרז תא/285/2018 תל אביב יפו, חסן ערפה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

תכנים נוספים