קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז תא/285/2018 תל אביב יפו, חסן ערפה

מכרז תא/285/2018 תל אביב יפו, חסן ערפה

שם המכרז:
מכרז תא/285/2018 תל אביב יפו, חסן ערפה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

מכרזים נוספים