מכרז צפ/474/2018 נצרת עלית, מצפור ברק

שם המכרז:
מכרז צפ/474/2018 נצרת עלית, מצפור ברק

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים