קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/474/2018 נצרת עלית, מצפור ברק

מכרז צפ/474/2018 נצרת עלית, מצפור ברק

שם המכרז:
מכרז צפ/474/2018 נצרת עלית, מצפור ברק

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים