מכרז צפ/473/2018 בית שאן, שכונה מזרחית

שם המכרז:
מכרז צפ/473/2018 בית שאן, שכונה מזרחית

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים