קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/472/2018 צפת, מצפה ימים

מכרז צפ/472/2018 צפת, מצפה ימים

שם המכרז:
מכרז צפ/472/2018 צפת, מצפה ימים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים