מכרז צפ/461/2018 יבנאל

שם המכרז:
מכרז צפ/461/2018 יבנאל

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים