קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/429/2018 דבוריה, שכונה מערבית

מכרז צפ/429/2018 דבוריה, שכונה מערבית

שם המכרז:
מכרז צפ/429/2018 דבוריה, שכונה מערבית

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים