מכרז צפ/429/2018 דבוריה, שכונה מערבית

שם המכרז:
מכרז צפ/429/2018 דבוריה, שכונה מערבית

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים