קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/428/2018 יקנעם עלית, שער הגיא

מכרז צפ/428/2018 יקנעם עלית, שער הגיא

שם המכרז:
מכרז צפ/428/2018 יקנעם עלית, שער הגיא

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים