מכרז צפ/427/2018 מגדל העמק

שם המכרז:
מכרז צפ/427/2018 מגדל העמק

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים