מכרז צפ/391/2017 נצרת, שכונת הגליל

שם המכרז:
מכרז צפ/391/2017 נצרת, שכונת הגליל

פרטי המכרז:
סך 9 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים