ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/391/2017 נצרת, שכונת הגליל

מכרז צפ/391/2017 נצרת, שכונת הגליל

שם המכרז:
מכרז צפ/391/2017 נצרת, שכונת הגליל

פרטי המכרז:
סך 9 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים