מכרז צפ/380/2018 יקנעם עלית, גבעת השיטה

שם המכרז:
מכרז צפ/380/2018 יקנעם עלית, גבעת השיטה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים