קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/367/2018 בית שאן, קרית רבין

מכרז צפ/367/2018 בית שאן, קרית רבין

שם המכרז:
מכרז צפ/367/2018 בית שאן, קרית רבין

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים