קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/306/2018 עראבה

מכרז צפ/306/2018 עראבה

שם המכרז:
מכרז צפ/306/2018 עראבה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים