ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/166/2017 טבריה, כניסה לעיר

מכרז צפ/166/2017 טבריה, כניסה לעיר

שם המכרז:
מכרז צפ/166/2017 טבריה, כניסה לעיר

פרטי המכרז:
סך 6 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים