מכרז צפ/166/2017 טבריה, כניסה לעיר

שם המכרז:
מכרז צפ/166/2017 טבריה, כניסה לעיר

פרטי המכרז:
סך 6 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים