קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז צפ/147/2018 מטולה, הר צפייה

מכרז צפ/147/2018 מטולה, הר צפייה

שם המכרז:
מכרז צפ/147/2018 מטולה, הר צפייה

פרטי המכרז:
סך 59 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

מכרזים נוספים