מכרז צפ/147/2018 מטולה, הר צפייה

שם המכרז:
מכרז צפ/147/2018 מטולה, הר צפייה

פרטי המכרז:
סך 59 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים