מכרז עמ/667/2018 רמלה, הרמב"ם 29

שם המכרז:
מכרז עמ/667/2018 רמלה, הרמב"ם 29

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

תכנים נוספים