קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז עמ/666/2018 עכו, קפלן 6 פינת רח' יהושפט

מכרז עמ/666/2018 עכו, קפלן 6 פינת רח' יהושפט

שם המכרז:
מכרז עמ/666/2018 עכו, קפלן 6 פינת רח' יהושפט

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

מכרזים נוספים