מכרז עמ/665/2018 חיפה, הירוק 2

שם המכרז:
מכרז עמ/665/2018 חיפה, הירוק 2

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

תכנים נוספים