קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז עמ/665/2018 חיפה, הירוק 2

מכרז עמ/665/2018 חיפה, הירוק 2

שם המכרז:
מכרז עמ/665/2018 חיפה, הירוק 2

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

מכרזים נוספים