קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז עמ/602/2018 נצרת, שכ' אלרום רח' 6019 מס' 2

מכרז עמ/602/2018 נצרת, שכ' אלרום רח' 6019 מס' 2

שם המכרז:
מכרז עמ/602/2018 נצרת, שכ' אלרום רח' 6019 מס' 2

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

מכרזים נוספים