מכרז עמ/602/2018 נצרת, שכ' אלרום רח' 6019 מס' 2

שם המכרז:
מכרז עמ/602/2018 נצרת, שכ' אלרום רח' 6019 מס' 2

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

תכנים נוספים