ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/ 67/2018 ראשון לציון

מכרז מר/ 67/2018 ראשון לציון

שם המכרז:
מכרז מר/ 67/2018 ראשון לציון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים