קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/463/2018 חיבת ציון

מכרז מר/463/2018 חיבת ציון

שם המכרז:
מכרז מר/463/2018 חיבת ציון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

מכרזים נוספים