מכרז מר/ 46/2018 ראשון לציון, שיכון המזרח

שם המכרז:
מכרז מר/ 46/2018 ראשון לציון, שיכון המזרח

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים