ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/ 46/2018 ראשון לציון, שיכון המזרח

מכרז מר/ 46/2018 ראשון לציון, שיכון המזרח

שם המכרז:
מכרז מר/ 46/2018 ראשון לציון, שיכון המזרח

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים