קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/458/2018 לוד, בן שמן

מכרז מר/458/2018 לוד, בן שמן

שם המכרז:
מכרז מר/458/2018 לוד, בן שמן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

מכרזים נוספים