מכרז מר/458/2018 לוד, בן שמן

שם המכרז:
מכרז מר/458/2018 לוד, בן שמן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים