מכרז מר/446/2018 רמלה

שם המכרז:
מכרז מר/446/2018 רמלה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים