קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/446/2018 רמלה

מכרז מר/446/2018 רמלה

שם המכרז:
מכרז מר/446/2018 רמלה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים