מכרז מר/444/2018 כפר ברא

שם המכרז:
מכרז מר/444/2018 כפר ברא

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

תכנים נוספים