מכרז מר/437/2018 זמר

שם המכרז:
מכרז מר/437/2018 זמר

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים