קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/426/2018 לוד, מתחם בן שמן

מכרז מר/426/2018 לוד, מתחם בן שמן

שם המכרז:
מכרז מר/426/2018 לוד, מתחם בן שמן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים