מכרז מר/426/2018 לוד, מתחם בן שמן

שם המכרז:
מכרז מר/426/2018 לוד, מתחם בן שמן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים