קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/418/2018 כפר ברא

מכרז מר/418/2018 כפר ברא

שם המכרז:
מכרז מר/418/2018 כפר ברא

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים