מכרז מר/418/2018 כפר ברא

שם המכרז:
מכרז מר/418/2018 כפר ברא

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים