מכרז מר/401/2018 רחובות

שם המכרז:
מכרז מר/401/2018 רחובות

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים