ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/397/2018 טיבה

מכרז מר/397/2018 טיבה

שם המכרז:
מכרז מר/397/2018 טיבה

פרטי המכרז:
סך 15 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים