מכרז מר/397/2018 טיבה

שם המכרז:
מכרז מר/397/2018 טיבה

פרטי המכרז:
סך 15 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים