מכרז מר/384/2018 כפר קאסם

שם המכרז:
מכרז מר/384/2018 כפר קאסם

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים