ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/384/2018 כפר קאסם

מכרז מר/384/2018 כפר קאסם

שם המכרז:
מכרז מר/384/2018 כפר קאסם

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים