קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/373/2018 גלגוליה

מכרז מר/373/2018 גלגוליה

שם המכרז:
מכרז מר/373/2018 גלגוליה

פרטי המכרז:
סך 8 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים