מכרז מר/373/2018 גלגוליה

שם המכרז:
מכרז מר/373/2018 גלגוליה

פרטי המכרז:
סך 8 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים