ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/371/2018 גלגוליה

מכרז מר/371/2018 גלגוליה

שם המכרז:
מכרז מר/371/2018 גלגוליה

פרטי המכרז:
סך 21 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים