מכרז מר/366/2018 נתניה, אגם 3

שם המכרז:
מכרז מר/366/2018 נתניה, אגם 3

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לתעשיה

תכנים נוספים