מכרז מר/364/2017 קדימה צורן

שם המכרז:
מכרז מר/364/2017 קדימה צורן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים