ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/364/2017 קדימה צורן

מכרז מר/364/2017 קדימה צורן

שם המכרז:
מכרז מר/364/2017 קדימה צורן

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים