קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/363/2017 לוד

מכרז מר/363/2017 לוד

שם המכרז:
מכרז מר/363/2017 לוד

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים