מכרז מר/363/2017 לוד

שם המכרז:
מכרז מר/363/2017 לוד

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים