קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/361/2017 אבן יהודה

מכרז מר/361/2017 אבן יהודה

שם המכרז:
מכרז מר/361/2017 אבן יהודה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים