מכרז מר/353/2018 גלגוליה, בני מקום

שם המכרז:
מכרז מר/353/2018 גלגוליה, בני מקום

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לאחר

תכנים נוספים