קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/353/2018 גלגוליה, בני מקום

מכרז מר/353/2018 גלגוליה, בני מקום

שם המכרז:
מכרז מר/353/2018 גלגוליה, בני מקום

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לאחר

מכרזים נוספים