מכרז מר/352/2018 גלגוליה

מכרז מר/352/2018 גלגוליה

שם המכרז:
מכרז מר/352/2018 גלגוליה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

מכרזים נוספים