קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/352/2018 גלגוליה

מכרז מר/352/2018 גלגוליה

שם המכרז:
מכרז מר/352/2018 גלגוליה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לאחר

מכרזים נוספים