מכרז מר/351/2018 גלגוליה

שם המכרז:
מכרז מר/351/2018 גלגוליה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים