קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/349/2018 רמלה

מכרז מר/349/2018 רמלה

שם המכרז:
מכרז מר/349/2018 רמלה

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים