מכרז מר/349/2018 רמלה

שם המכרז:
מכרז מר/349/2018 רמלה

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים