מכרז מר/345/2018 באר יעקב

שם המכרז:
מכרז מר/345/2018 באר יעקב

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים