קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/335/2018 בת חפר

מכרז מר/335/2018 בת חפר

שם המכרז:
מכרז מר/335/2018 בת חפר

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים