מכרז מר/335/2018 בת חפר

שם המכרז:
מכרז מר/335/2018 בת חפר

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים